Развитие на „Чирпанлиевата къща“ като етнографски комплекс

Ковачество традиционен занаят от Шипка

Привлечени до момента са 12,000лв. по описаните по долу проекти.

Ориентировъчна обща стойност 50,000лв (изготвяне на работния проект е в процес).

BG73STSA93000004324006, Банка ДСК, клон Казанлък

Основание дарение: проект „Чирпанлиевата къща“

Кратко описание: Развитие на културен туризъм в град Шипка, даващо възможност за самоиздръжка на паметник на културата „Чирпанлиевата къща“ и етнографска експозиция „Шипченски бит и занаяти“

Чирпанлиевата къща представлява възрожденска къща от 19 век, Паметник на културата от местно значение, разположена в центъра на Шипка. В къщата е изложена етнографска колекция, регистрирана в Министерство на културата.

Къщата е известна местна забележителност, която през годините се е радвала на добра посещаемост от туристите. Открита е като туристически обект през 1978година.

Къщата е публична общинска собственост, отдадена за ползване и управление от Народно Читалище „Светлина – 1861“ . В момента НЧ „Светлина – 1861“ изпълнява проект за социално предприемачество, финансиран от Българския Център за Нестопанско право за развитието на Чирпанлиевата къща като етнографски комплекс с цел социално предприемачество, по който се финансира консервация, на съществуваща постройка (розоварна) в музейно магазинче и кафене с експозиция на розоварене и работно проектиране на нов навес, където да се изгради пространство за демонстрация на занаяти, както и проект към Министерството на Културата за провеждане на 10 работилници за демонстрация на занаяти, 2 образователни игри и създаване на културно-информационен център.

Социалната ангажираност на проекта е насочена към оживяване на автентичните ни  занаяти, чрез демонстрации, в които местното население и туристите да могат да се включат, запознавайки се с даден занаят. Идеята ни е чрез тези работилници да вдъхновим местните занаятчии за съвместни дейности, също да ги насърчим да продължават да практикуват занаята и да им дадем поле за изява и пазар за техните произведения. За тези занаяти, за които нямаме останал жив майстор, за да демонстрира занаята, ще каним майстори от други населени места с цел да запознаем местните хора с този занаят и да вдъхновим някои от тях да започнат да се занимават и обучат. Занаятите, за които планираме организация на работилници са описани в график на дейностите.

Друго направление в социалната ангажираност на проекта, което има и образователен характер е образователната игра „Да открием богатство”, в която участниците ще могат да посетят според гробниците около гр. Шипка; Паметника на свободата и храм – паметника „Рождество Христово”; или по- малко известните, но правещи силно впечатление забележителности из града ни/единственият в България музей на залесяването и новонаправеният образователен маршрут с помощта на доброволци по Еразъм, множество паметни плочи на хайдути и бунтовници, всяка със своята интересна история и др.

 

Реализацията на проекта води до създаването на финансова устойчивост чрез създаване на туристически пакети, фокусирани върху опознаване на културното наследство чрез преживяване;

 

Реализирането на проекта би изиграло важна роля в трансформацията на град Шипка в модерно туристическо, културно, историческо селище, както и да подобри условията за живот на хората и привличане на млади хора.

За тази цел са нужни 38 000лв
Събрани са: 200лв

 

Напишите първи коментар.

Вашият отговор