В Шипка са живели и творили много известни и не толкова популярни  художници. Техни творби са събрани в Читалищната художествена галерия, която носи името на скулптора Христо Песев. Галерията е създадена праз 1961г. в подготовката на честване Стогодишнината на НЧ „Светлин-1861“. В експозицията са представени икони на известните шипченски иконописци и зографи поп Павел (1805-1888г.) и неговия син Никола (1839-1910г.), изписали много български църкви в това число църквата на Соколския манастир. Представени са платната на художника Христо Кутев (1869-1943г.), учил и творил в Краков, на добре познатите Станьо Стаматов (1886-1963г.), Радомир (1883-1947г.) и Дечко (1986-1969г.) Мандови, Константин Трингов (1907-1981г.), Сава Георгиев (1904-1994г.). Галерията обогатява своя фонд с дарените от художничката Радка Костова-Владева (1907-2002г.)  маслени платна и монотипии. Скулптурата е представена с творбите на Христо Песев (1923-2000г.) и Христо Боев (1908-. Показани са произведенията на следващите поколения художници Никола Заров (1931-, Мария Духтева (1952г.), Христо Г. Гъдев (1957г.), Стефанка Стойчева (1953г.), Севда Потурлян (Трябва да подчертаем и присъствието на художниците-самодейци: Христо Караиванов (1912-1970г.), Христо Керпедьов (1923-), Николай Чомаков (1911-1993г.) и Иван Караиванов (1921-). Фона притежава и шаржовете на известни български интелектуалци на поета Андрей Германов (1932-1981г.)

Шипченските творци са представени в различни техники и жанрове, с пейзажи, портрети и автопортрети, жанрови картини, натюрморти и графични творби.

[wpbgallery id=1135]