Настоящето и бъдещето на сградата на Народно читалище “Светлина -1861”

Във връзка с излезлите в пресата, през последните дни, публикации отнасящи се до настоящото състояние и бъдещето на читалищната сграда в гр. Шипка Ви уведомяваме за предприетите през последната година действия:

На 19 юни 2018 г. Министърът на културата Боил Банов, заедно с кмета на община Казанлък Галина Стоянова, областния управител Гергана Микова, председателя на Общ. Съвет г-н Златанов и гл. архитект на Община Казанлък г-н Стоев посетиха гр. Шипка и направиха оглед на сградата.

След това посещение са изпълнени следните стъпки и ангажименти:

1) 12.07.2018 г. – проведено е обществено обсъждане на тема “Миналото, настоящето и бъдещето на сградата на Народно читалище “Светлина -1861”

1) Община Казанлък е финансирала конструктивно обследване на сградата, както и количествено стойностна сметка на експертно ниво

2) Сградата е запечатана от Община Казанлък и е спрян достъпа до вътрешността поради мерки за сигурност

3) Сградата е прехвърлена от частна общинска собственост в публична общинска – сесия на Общински съвет Казанлък от 26.07.2018 г.

4) Създаден е инициативния комитет, който работи за набиране на средства и популяризиране на каузата.

5) Внесени са документи в НИНКН за обявяване на сградата за Паметник на Културата – Сградата е декларирана за паметник на културата от местно значение на заседание на СЕСОНКЦ от 12 август 2019 г. (https://youtu.be/UQGezxC444c)

6) От НЧ „Светлина – 1861“ е издадена серия картички и магнити с цел популяризиране на каузата

НЧ „Светлина – 1861“ предлага следната концепция за ползване на сградата след възстановяването ѝ.

За нас

последвайте ни

+359 884 543 040+359 884 543 040svetlina1861[at]abv.bg
ул. Боян Чомаков 4
6150 гр. Шипка
пишете ни
Сайтът е създаден по проект на фондация OPEN MIND по програма Еразъм + на Европейската комисия в партньорство с НЧ „Светлина – 1861“ гр. Шипка. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уеб сайт не представлява одобрение на неговото съдържание, което представлява единствено и само възгледите на авторите на сайта. ЕК не носи отговорност за употребата на публикуваната информация на този сайт.
©  2022 Посети ШипкаСъздадено от Стайл нет
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram