Касис и Швеция

от Tatyana Kossekova, Категории: Градина   Липсва

учебна пътека, целта на тази инициатива е да информира за ролята на гората за опазването на биологичното разнообразие и природните ресурси, както и за борбата срещу ерозията на почвата и наводненията.