“Да открием богатство” е занимателна образователна игра, базирана на търсене на съкровище. Ако сте родител, който иска да научи повече за детето си или да планира съвместно занимание родители с деца, ако сте учител, който търси ново предизвикателство Ако искате да Играта се предлага за групи родители с деца, ученически групи и като тимбилдинг.
Също по избор, играта се предлага с или без състезателен характер.
Търсенето на съкровище протича като се разгадават логически загадки и ребуси, за да се стигне до предварително скрити предмети.
Загадките са свързани с разчитане на “древни писма”, шифри, карти и т. н. Играта може да включва и спортно-туристически сръчност, преодоляване на алпинистко препяствие, движение по азимут, дърпане на въже и др.

Читалище Шипка - дейности