Hotels

HOTEL PERENIKA

 • Address: Street Boyan Chomakov Street 17, Shipka 6150, Bulgaria
 • Telephone: +359 (0)4324 2004
 • Mobile telephone: +359 (0)88609 0347  +359 (0)87847 0903

SHIPKA IT HOTEL

HOTEL OPALCHENETS

FAMILY HOTEL SAGA

 • Address:
 • Mobile telephone: +359 888 872 506

 

Guesthouses

VILLA MIRLEVI

 • Address: Sdravets Street 5, 6150 Shipka, Bulgaria
 • Mobile telephone: +359 (0) 888 510 674, +359 (0) 888 863 670

VILLA TERES

 • Address: Nesabravka Street 1, 6150 Shipka, Bulgaria
 • Mobile telephone: +359 899 942 141

GUESTHOUSE

 • Address: Hristo Patrev Street 83, 6150 Shipka, Bulgaria

HOLIDAY HOME DAVIDKOV

 • Address: Hristo Patrev Street 66, 6150 Shipka, Bulgaria

HOLIDAY HOME BOYANA

 • Addres: Boyan Chomakov 1, 6150 Shipka, Bulgaria