Приготвяне на къща декември 2018

Изчистването около музея декември 2018

Пермакултурни презентации Декември 2018

Създаване на коледна украса с децата от декември 2018

Належащ ремонт на покрива на читалището в Шипка

Дискусия за читалището в Шипка