Резюме от отворената дискусия 12.07.2018

Минало, настояще и бъдеще на Читалищната сграда в гр. Шипка.

Дискусията се проведе в Галерията на Народно Читалище „Светлина – 1861“ с участието на г-жа Амелия Гешева, Заместник министър на културата, г-жа Даниела Коева, Заместник кмет, Община Казанлък, г-жа Сребра Касева, Началник на Кабинета на Община Казанлък, Г-жа Василка Панайотова, Кмет на гр. Шипка, общественици, представители на бизнеса, граждани и журналисти.

Дискусията беше открита от председателя на Читалището Татяна Бърч (Косекова), беше представена историята на сградата, след което Кметът на гр. Шипка г-жа Панайтова представи историята на Читалището и събитията от последния месец, а именно, че публикацията на красиви снимки на сградата от Божидар Чоторов, Машина на времето e предизвикала огромен интерес и отглас в социалните мрежи и благодарение на нея, Антон Хекимян, бтв направи репортаж, както и Нова телевизия излъчи на живо, беше представено посещението на Министъра на културата в Шипка на 19.06.2018 и постигнатото споразумение за кризисен план между институциите. Заместник министърът на Културата препотвърди ангажимента поет от Министерство на културата за обследване и обявяване на сградата за паметник на културата, а Заместник кметът на Община Казанлък г-жа Коева даде информация за изпълнението на поетите ангажименти от Община Казанлък, а именно че сградата е оградена и е спрян достъпа от мерки за сигурност, както и че г-жа Стоянова, Кмет на Община Казанлък е изготвил доклад, който е внесен в Общинския съвет за промяна на собствеността. Относно конструктивното обследване, за чието изпълнение също бе поет ангажимент о т Община Казанлък стана ясно, че има започната процедура, но че ще отнеме доста повече време, и към момента г-жа Коева не може да коментира нейното провеждане и още по-малко резултата.

Председателят на Читалището представи предприетите действия от страна на Народно Читалище „Светлина-1861“, а именно– постигнато споразумение с банка ДСК за откриване на специална дарителска сметка, освободена от такси и заявка от страна на ДСК да дари 2,000 лева за каузата, както и да информира служителите си за нея, преговори с бТВ за медийно партньорство, заявка от Нова телевизия за репортаж, контакти и обмен на информация с хората на изкуството, насочили вниманието на обществеността към проблема и държащи фокуса – Божидар Чоторов, Машина на времето, Здравко Менчев, Александър Грудев, работа с Община Казанлък и МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, в чиято стратегия има за заложен проект за създаване на социално предприятие за ремонт на всички Читалищни сгради в Община Казанлък, работа по сайта www.shipka.info, оферти за отпечатване на фанелки и рекламни материали като част от даритеската кампания и тн.

На дискусията присъстваха и противници на идеята, които изразиха несъсгласие да се разходват държавни средства за ремонта на сградата. Въпреки спонтанно възникналите изблици, придружени от висок тон, страстите се успокоиха донякъде след като се изясни, че няма отпуснати държавни средства, както и че не се планира отпускането на такива. Г-жа Гина Хаджиева, член на настоятелството даде точна информация по години за поредицата от действия, предприети от Читалищното настоятелство след 1993 година. Стана ясно, че поради естеството на годините на прехода и лошо стечение на обстоятелствата, предприетите действия не успяват да постигнат резултат за възстановяване на уязвената сграда. (Аудио запис на първата част от дискусията тук).

Последваха множество изказвания, някои от които конструктивни като например това на Лиляна Крушева от настоятелството на Читалището в Бузовград, че сградата трябва да бъде възстановена, както и че е необходимо да бъде сформирана комисия, която да оцени състоянието на всички Читалища и да се предприемат действия за належащите ремонти, основният акцент на изказването беше да създадаваме, а не да рушим. Имаше изказване и от страна на Милен Иванов, Регионален Културно информационен център (РЕКИЦ), който заяви, че всички читалища в Община Казанлък са на високо ниво. Той беше предложен за член на организационния комитет за възстановияване на сградата от г-жа Надежда Пенчева, като г-н Иванов изяви готовност да се включи. Г-жа Сребра Касева също направи изказване, което върна фокуса върху темата и спомогна за успокояване на страстите, като тя също предложи г-жа Гълъбина Михайлова и г-ж Лилия Димитрова за членове на организационния комитет. Гълъбина Михайлова предложи да бъде организаиран благотворителен концерт с участието на казанлъшките читалища и средствата да се събират за каузата. Тя също попита дали младите хора са готови и искат да участват в културния живот на Шипка. Изказвания направиха Мария Ненова, Алекс Проданов и други младежи, които заявиха своята готовност да се включат в кампанията, както и това, че са и от малки са били част от читалищната дейност. Изказа се също и г-н Данчо Данчев, дългогодишен директор на Национален парк „Шипка – Бузлуджа“, който напомни, че 1934, когато е откриването на читалищната сграда е също годината, в която се открива и Паметника на свободата и Шипченци са повлияни от духа на времето – изразено в уникалният читалищен дом. Беше направено изказване от внучката на Дянко Караджов с предложение да се сформира контролна комисия, която да следи за разходване на средствата. Имаше и други изказвания, като не успяваме да предадем всички за краткото време. За съжаление фейсбук   live събието не е налично вече на страницата, вероятно по технически причини.
Изказване направи и г-жа Гешева, която сподели, че е мисия на Министерството да подпомага читалищата в духовното им поприще, но преди всичко зависи от всяка местна общност да изрази и задейства потребността си от култура. Тя препоръча на местната общност да работи съвместно с всички, които искат да помогнат, а Министерството ще изпълни своята роля в посока съхраняване на културното наследство и в случая обявяване на сградата за паметник на културата. Думата взе и г-жа Панайотова, която се извини от името на Шипченци, за допуснатият вандализъм и липсата на контрол от страна на местното управление преди 30 години. Тя също призова да се вгледаме в историята на построяване на сградата и доброволен труд и дарения и да повторим примера на предците. След това изказване беше обявена пауза, за да могат официалните гости да отпътуват за София.
След паузата се направиха изказвания, които се обединиха около следния план на действия:

1) Да се изготви паспорт на каузата – с ясна концепция за функциите след възстановяването, както и за финансовата устойчивост.
2) Определиха се етапи на действия и дарителската кампания, като беше направено първоначално разписване на етапите
- животоспасяващ (включва конструктивното обследване и ремонт на частта от покрива, където няма плоча).
- Консервация
- възстановяване и възраждане до функционалност
3) Предложения за кампанията
- Организация на благотворителен концерт с участието на известни изпълнители на национално ниво с подкрепата на медиен партньор, директно излъчване на живо и dms кампания
- Привличане на известни личности, излезли от Шипка като участници в организационния комитет и в кампанията
- След консервация и обезопасяване на сградата контакти с туроператори и включване на сградата в туристически маршрути
- След възраждане на сградата – културен туризъм и организация на събития с външна публика, която да посещава Община Казанлък като туристи
Взето беше решение да се направи среща на заинтересувани граждани и предложените участници в организационния комитет в най-скоро време.
Изказваме благодарност към институциите за отделеното време, специални благодарности към Министерство на Културата – Министър Боил Банов и Заместник министър Амелия Гешева, като и към г-жа Стоянова, Кмет на Община на Казанлък, г-жа Коева, Заместник кмет на Община Казанлък, г-жа Сребра Касева, Началник кабинет, Община Казанлък, г-н Милен Иванов, РЕКИЦ Стара Загора.

 

За нас

последвайте ни

+359 884 543 040+359 884 543 040svetlina1861[at]abv.bg
ул. Боян Чомаков 4
6150 гр. Шипка
пишете ни
Сайтът е създаден по проект на фондация OPEN MIND по програма Еразъм + на Европейската комисия в партньорство с НЧ „Светлина – 1861“ гр. Шипка. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уеб сайт не представлява одобрение на неговото съдържание, което представлява единствено и само възгледите на авторите на сайта. ЕК не носи отговорност за употребата на публикуваната информация на този сайт.
©  2022 Посети ШипкаСъздадено от Стайл нет
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram